Home
Programma
Over ADarbo
Over Bouthoorn
Sitemap

 

 

 

donderdag 3 oktober 2013

 

Mini Symposium

"Valkuilen bij ziekmelding" 

Voor HR Managers

 
Wie voert de regie?

Wettelijk gezien is enkel de bedrijfsarts bevoegd een uitsparaak te doen over de arbeidsongeschiktheid en het herstel van een werknemer. De regierol is echter wettelijk toebedeeld aan de werkgever en/of de Casemanager. De parktijk laat zien dat werkgevers de regierol uit handen geven aan de bedrijfsarts en/of de werknemer. Hierdoor blijven werknemers onnodig lang thuis zitten en blijven veel mogelijkheden onbenut. Verzuim is hiermee een van de grootste schadeposten binnen bedrijven.

Wet Verbetering Poortwachter schiet te kort

Wie keurig de stappen uit Wet Verbetering Poortwachter (WVP) volgt, loopt een groot risico op een loonsanctie. WVP is namelijk geen doel opzich. Het is puur één van de instrumenten die je kunt inzetten om een zo maximaal en duurzaam mogelijk re-integratieresultaat te behalen voor einde wachttijd.

De ziekmeldingen komen binnen bij de leidinggevende of op de afdeling personeelszaken? U kent de eigen mensen immers het beste. Wanneer verzuim langer dan enkele weken duurt schakelt u de bedrijfsarts in.

In de eerste zes weken zitten de kansen de re-integratie maximaal te beinvloeden, zowel in posoitieve als in negatieve zin. Onderzoek heeft uitgewezen dat verzuim wat langer dan 3 maanden duurt al chronische vormen heeft aangenomen. Vanaf dat moment is de mate waarin je positief kunt sturen met meer dan 50% afgenomen. Het aller eerste moment, het moment waarop iemand zich ziek meldt, is hét moment.

Word je in symposium bewust van de valkuilen en de kansen in de eerste uren, dagen en weken van verzuim. Weet wat je wel en wat je niet mag en kunt doen. Weet wanneer wie in te schakelen en welke interventie op welk moment effectief is. Leer hoe je de bedrijfsarts aan kunt sturen en hoe jij als werkgever de regierol neemt en houdt.

Gratis advies

Elke organisatie kent 'hoofdpijndossiers'. Kom naar dit mini-symposium en neem je dossier mee. Na afloop krijg je gratis advies van een Arbeidsdeskundige gespecialiseerd in het doorbreken van complexe verzuimsituaties.

Inschrijven

Expertise

Het mini-symposium is een gezamenlijk initiatief van ADarbo en Bouthoorn Teletraining. Voor meer informatie klikt u op de logo's.

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

Top